TRANSPORT MEDYCZNY SAMOCHODOWY ORAZ LOTNICZY

• LOKALNY
• KRAJOWY
• MIĘDZYNARODOWY

Realizujemy transporty osób chorych i poszkodowanych, wymagających opieki zespołów medycznych. Działamy na zlecenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Lekarzy Rodzinnych, Centrów Medycznych, Szpitali, Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych i Firm Ubezpieczeniowych. Transporty medyczne odbywają się na podstawie zleceń zgodnie z przepisami NFZ o przewozach sanitarnych. Przepisy i zasady dostępne są na stronie internetowej:
http://www.nfz-szczecin.pl/transport_sanitarny.htm
Transport medyczny realizowany jest także nieodpłatnie w ramach umów z innymi podmiotami leczniczo – opiekuńczymi jak również klientów firm ubezpieczeniowych.
• LOTNICZY
Dysponujemy własnym certyfikowanym (AOC) samolotem medycznym
Na pokładzie samolotów zamontowane jest pełne wyposażenie medyczne, umożliwiające prowadzenie intensywnej terapii podczas lotu a specjalne nosze zapewniają najwyższy komfort dla pacjenta. W lotach z polskimi pacjentami zawsze towarzyszy polska opieka medyczna.
ZAPEWNIAMY:
Opiekę lekarsko – pielęgniarską na najwyższym profesjonalnym poziomie oraz sprzęt i środki medyczne odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta.

Dla pacjentów, których stan zdrowia pozwala na lot samolotem rejsowym lub czarterowym pod opieką medyczną, oferujemy również: asystę medyczną na pokładzie samolotów

ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE IMPREZ

• ZABEZPIECZENIA IMPREZ MASOWYCH
• ZABEZPIECZENIE IMPREZ SPORTOWYCH
• OBSTAWA MEDYCZNA

W ciągu kilku lat naszej działalności, zyskaliśmy duże zaufanie władz lokalnych i samorządowych, prywatnych firm oraz instytucji sportowych, dlatego też naszej opiece, systematycznie, zostaje powierzonych kilka tysięcy osób, biorących udział w zorganizowanych imprezach masowych.

Z powodzeniem obsługiwaliśmy m.in. imprezy takie jak:
1. Dni Morza – Sail Szczecin 2012 oraz VIII Zlot Oldtimerów
2. Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni PYROMAGIC 2012
3. Rajd Baja Poland
4. Mecz piłki nożnej Polska – Kamerun
5. Western Piknik w Wolinie
6. Zawody Motocrossowe w Chojnie
7. Imprezy kulturalne w Amfiteatrze w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim
8. Zawody jeździeckie m.in. Brzózki, Szczecin, Osowo
9. Festyny rodzinne m.in. w Lipianach, Przelewicach, Dobrej Szczecińskiej
10. Powiatowe Dni Strażaka i Dni Dziecka w Dobrej Szczecińskiej
11. Gala Sportów Walki „Iron First” SDS – Szczecin
12. Gala Boksu Amatorskiego, SDS – Szczecin
13. Dni Stargardu Szczecińskiego
14. Wczasy z Kabaretem w Teatrze Letnim organizowane przez TVP
15. Gala „ESKA MUSIC AWORDS” w Świnoujściu i Szczecinie
16. Festiwal „Polo Disco” organizowane przez POLO TV w Szczecinie
17. Gala KSW 28 w Szczecinie
18. Pikniki firmowe

i wiele innych…

Na nasz sukces składa się nie tylko doświadczenie, wysoko wykwalifikowana kadra ratowników medycznych, ale także wysokiej jakości sprzęt jakim dysponujemy.

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

• DLA FIRM
• DLA INSTYTUCJI
• DLA OSÓB PRYWATNYCH

SZKOLENIE GRUPOWE PIERWSZA POMOC W MIEJSCU PRACY
BASIC FIRST AID AT WORK

Jest to podstawowe szkolenie, które zawiera szereg najbardziej istotnych zagadnień dotyczących zagrożeń oraz udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Zajęcia realizowane są w formie teoretyczno-praktycznej. Na zajęciach uczymy się bezpośredniego i natychmiastowego reagowania podczas sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenie może być modyfikowane według potrzeb oraz specyfiki zakładu pracy, zwykle obejmuje poniższe zagadnienia:
• zagrożenia w miejscu pracy i podstawy BHP
• system ICE
• przepisy polskiego prawa oraz Prawo Dobrego Samarytanina
• używanie barier ochronnych
• sprawdzenie bezpieczeństwa i podejście do poszkodowanego
• sprawdzenie przytomności poszkodowanego
• wezwanie pomocy
• udrożnienie dróg oddechowych
• sprawdzenie oddechu poszkodowanego
• wezwanie profesjonalnych służb medycznych
• postępowanie z nieprzytomnym i nieoddychającym poszkodowanym – RKO
• postępowanie z nieprzytomnym i oddychającym poszkodowanym (pozycja boczna)
• przełożenie poszkodowanego z urazem kręgosłupa – na plecy (1 ratownik)
• zadławienie częściowe i całkowite
• opatrywanie krwotoku tętniczego i żylnego (opatrunek uciskowy)
• usztywnianie złamanej lub zwichniętej kończyny górnej
• usztywnianie złamanej lub zwichniętej kończyny dolnej
• opatrywanie zranień
• stany nagłe (zawał serca, omdlenie, drgawki, udar, wstrząs)
• i inne
Struktura szkolenia pierwszej pomocy
Szkolenie realizowane jest w ciągu jednego dnia i może obejmować od 3 do 8 godzin lekcyjnych (45′) w zależności od wielkości grupy oraz zaplanowanego programu szkolenia. Standardowe szkolenie trwa 6 godzin lekcyjnych. Podczas realizacji programu 8 godzinnego uczestnicy dużo więcej czasu poświęcają na praktyczne działanie.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia pierwszej pomocy
Po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, zawierające, numer rejestru oraz szczegółowy program godzinowy.
SYSTEM SZKOLEŃ GRUPOWYCH Z PIERWSZEJ POMOCY

Proponujemy Państwu nowość – system szkoleń grupowych z pierwszej pomocy. Szkolenia powtarzane są cyklicznie na przestrzeni kilku lat. Pracownicy odświeżając swoje umiejętności